Liên lạc
Fishing Drone Support
Fishing Drone Support
Hỗ trợ dây câu cá

IDFTECH Người giữ điện thoại từ xa để hỗ trợ Poseidon-480PR Thủy thủ Câu cá Drone FPSV đua Drone

Bộ phận điều khiển điện thoại từ xa, kết hợp hoàn hảo với cái điều khiển từ xa máy câu cá, anglers có thể dùng nó đơn giản và tiện ích nhỏ, nhẹ và dễ dàng mang theo sau khi xếp.

TY_START_NOW
TY_FIND_IMFORMATION
TY_MAJOR
TY_RECENT
Nhấn vào đây để trang trí cá đội Poseidon-PR và phụ tùng máy bay.
Liên lạc
Hỗ trợ dây câu cá
TY_WELCOME
TY_ALL_USD
TY_OUR_PRICE
Liên lạc ifly@idea-fly.com
0755-23110006
Room 201, No.13, Anhuai road, Hualian Community, Longhua street, Longhua District, Shenzhen
Room 201, No.13, Anhuai road, Hualian Community, Longhua street, Longhua District, Shenzhen
ifly@idea-fly.com
0755-23110006