Liên lạc
Screws
Screws
Hình thả ngư lôi

Thiết bị phụ trách cánh tay của IDF-HAND để bắt cá BSJdZ Poseidon làm từ nhôm máy bay 7075, nó nhẹ về trọng lượng và nhỏ.Đá nhôm có thể ngăn chặn sự mòn nước biển.

TY_START_NOW
TY_FIND_IMFORMATION
TY_MAJOR
TY_RECENT
Sao lại cá?
Jun 15 ,2021
Sao lại cá?
Nhấn vào đây để trang trí cá đội Poseidon-PR và phụ tùng máy bay.
Liên lạc
Hình thả ngư lôi
TY_WELCOME
TY_ALL_USD
TY_OUR_PRICE
Liên lạc ifly@idea-fly.com
0755-23110006
Room 201, No.13, Anhuai road, Hualian Community, Longhua street, Longhua District, Shenzhen
Room 201, No.13, Anhuai road, Hualian Community, Longhua street, Longhua District, Shenzhen
ifly@idea-fly.com
0755-23110006