Liên lạc
Công cụ câu cá

Thiết bị thả neo IDFTHE cho Poseidon-480PR Thủy thủ Câu cá Drone Landing Geary

Chiếc IDF-JIAO-4880 có một cấu trúc đơn giản, tiện cho người dùng cài đặt và tháo bỏ.Thiết kế kiến trúc này nâng cao vùng của cỗ máy và phù hợp hơn với thiết bị câu cá được dùng trên bãi biển.Các cấu trúc đơn giản cũng làm việc dễ dàng hơn.

TY_START_NOW
TY_FIND_IMFORMATION
TY_MAJOR
TY_RECENT
Sao lại cá?
Jun 15 ,2021
Sao lại cá?
Nhấn vào đây để trang trí cá đội Poseidon-PR và phụ tùng máy bay.
Liên lạc
Công cụ câu cá
TY_WELCOME
TY_ALL_USD
TY_OUR_PRICE
Liên lạc ifly@idea-fly.com
0755-23110006
Room 201, No.13, Anhuai road, Hualian Community, Longhua street, Longhua District, Shenzhen
Room 201, No.13, Anhuai road, Hualian Community, Longhua street, Longhua District, Shenzhen
ifly@idea-fly.com
0755-23110006