Liên lạc
Fishing Drone Image Transmission
Fishing Drone Image Transmission
Truyền ảnh cho người câu cá

5G WiFi FV FV cự ly: 850m

video truyền tín hiệu video, di động APP (5G WiFi) theo thời gian thực. Khoảng cách truyền tín hiệu video trực tiếp đến 850m.
Hỗ trợ Android và hệ thống Apple.
Câu cá Drone Image transmition for, câu cá drone with camera

TY_START_NOW
TY_FIND_IMFORMATION
TY_MAJOR
TY_RECENT
Sao lại cá?
Jun 15 ,2021
Sao lại cá?
Nhấn vào đây để trang trí cá đội Poseidon-PR và phụ tùng máy bay.
Liên lạc
Truyền ảnh cho người câu cá
TY_WELCOME
TY_ALL_USD
TY_OUR_PRICE
Liên lạc ifly@idea-fly.com
0755-23110006
Room 201, No.13, Anhuai road, Hualian Community, Longhua street, Longhua District, Shenzhen
Room 201, No.13, Anhuai road, Hualian Community, Longhua street, Longhua District, Shenzhen
ifly@idea-fly.com
0755-23110006