Liên lạc
Thả neo thả chài và thả neo

Máy quay: 1080P

Bộ kit IDF-BR-480 là một sản phẩm được sáng chế đặc biệt bởi IDFTÃ_for câu cá drone .Sự thiết kế đặc biệt của cấu trúc làm cho cá câu dễ dàng đặt dây câu trên máy phát cá hơn.Thiết kế cấu trúc nhỏ và nhẹ, cùng với thiết bị lái nhỏ nhất, chống nước và máy quay tối thiểu 1080P thu nhỏ sức nặng của dây câu cá do thám.

TY_START_NOW
TY_FIND_IMFORMATION
TY_MAJOR
TY_RECENT
Sao lại cá?
Jun 15 ,2021
Sao lại cá?
Nhấn vào đây để trang trí cá đội Poseidon-PR và phụ tùng máy bay.
Liên lạc
Thả neo thả chài và thả neo
TY_WELCOME
TY_ALL_USD
TY_OUR_PRICE
Liên lạc ifly@idea-fly.com
0755-23110006
Room 201, No.13, Anhuai road, Hualian Community, Longhua street, Longhua District, Shenzhen
Room 201, No.13, Anhuai road, Hualian Community, Longhua street, Longhua District, Shenzhen
ifly@idea-fly.com
0755-23110006